Над 100 млн. лева е бюджетът на Община Стара Загора за 2016 г.

Приходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2016 г., който беше приет на 28 януари на заседание на Общинския съвет с 42 гласа, е в размер на над 100 млн. лева.

„Държавните приходи са малко над 51 млн. лева, а общинските над 49 млн. лева“ - уточни председателят на Постоянната комисия по финанси и бюджет Диян Димитров (ГЕРБ).

„Повишаване на данъците и таксите няма да има“ - подчерта още той. „38% са предвидените инвестиции за подобряване качеството на образование. Заложени са средства за рехабилитация на Детска ясла № 6 „Щастие" и Детска градина №10 „Светлина“. Ще бъдат ремонтирани стола и салона на 11 ОУ „Николай Лилиев“, обновяване ще има и на ОУ „Георги Райчев“. Ремонт предстои и за отоплителната сиiтема на Природоматематическата гимназия, а отоплителни котли ще бъдат закупени за ЦДГ № 20 „Мир“ и общинската зала за баскетбол (бивша ДЗУ)“ - допълни още Диян Димитров. „За малките населени места също са отредени финансови средства - ремонт на читалища, кметства и пътна инфраструктура. Очаква се да бъде рехабилитиран пътят между селата Ловец и Борово -  каза той и обобщи, че през 2016 година Община Стара Загора предвижда около 11 млн. лева капиталови разходи.

Предстои обновяване на още междублокови пространства и паркинги в града, както и обособяване на зони за отдих и релаксация. През тази година е предвидена и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кварталите „Кольо Ганчев" и „Самара“.

Приоритетни за Община Стара Загора остават привличането на средства по европейски проекти, програми и фондове и подобряването на образователната, социалната, здравната, спортната и културната инфраструктура.

Считано от февруари месец 2016 г., Общинският съвет гласува от февруари 2016 г. да бъдат повишени заплатите на кметовете на малки населени места. В дневния ред на януарското заседание бе приет на първо четене и проектът за нов правилник за дейност на съветниците, по който работи временна комисия.
Тегласуваха още и удължаването на срока на договор за управление на управителите на „Медицински център – I“ и „Диагноститично-консултативен център – I” с по една година.

Беше дадено разрешение на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за изграждане на дизелов модул със система за отчитане на зареждането и осигуряване на резервно електрозахранване на ТИС-4.

Общинският съвет даде съгласие Община Стара Загора да подаде проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, за безвъзмездна финансова помощ за проект „Услуги за ранно детско развитие“.

Общинският съвет на Стара Загора

infoz autor www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)

На подобна тема