Местните данъци и такси в Стара Загора остават без промяна

Местните данъци и такси в Стара Загора остават без промяна

Прогнозната рамка на бюджета на Община Стара Загора за 2018 г. е 104 679 000 лева. Местните данъци и такси няма да се вдигат и през 2018 г. Техният размер не е променян от 2012 г. насам. Това съобщи кметът Живко Тодоров по време на обществено обсъждане на проектобюджета.

На него присъстваха зам.-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, и главният финансист на Общината Цанка Ганева.

Местните данъци и такси в Стара Загора са сред най-ниските. Данък сгради е 1,45 промила, докато средно за по-големите общини е 1,75 промила. Такса смет за бизнеса е 3,5 на хиляда, за гражданите е 1,5 промила.

„През последните години в повечето общини се наблюдава увеличение на данъка за моторни превозни средства, докато в Стара Загора той не е променян. Това означава, че или трябва ние да сме по-ефективни, за да можем да поддържаме същия стандарт, или да използваме възможностите на европейските проекти в по-голяма степен, за да реализираме повече обекти” – каза Живко Тодоров. Събираемостта на приходите от данъци и такси е оптимална и една от най-високите в страната. Използват се максимално ефективно и европейските фондове, за да се добавят външни средства към бюджета, съобщиха от пресцентъра на Общината.

“Опитахме се да направим балансиран бюджет, който включва най-важните според гражданите въпроси” – добави още Живко Тодоров. Според него най-належащи са ремонтът на залата в Синдикалния дом, решаване на проблема с вътрешното оформление на Музей “Литературна Стара Загора”, ремонт на закритата лекоатлетическа писта до стадион “Берое”, за да може да се използва за тренировки и през зимата, а и да даде възможност да се правят лагери на национални състезатели. Продължават и ремонти на училища и детски градини. В бюджета има заложени средства за подобряване на инфраструктурата, междублокови пространства, улици и тротоари. Ще се ремонтират читалища и кметства по селата.

Живко Тодоров обясни и предназначението на средствата от дълга от 10 млн. лева, който Общината предлага да поеме. Те са за мостово финансиране – пари, които са на разположение за разплащане на проектите, по които се работи. Тези средства се възстановяват на Общината веднага, след като проектът бъде изпълнен качествено и отчетен според правилата на европейските фондове.

Прогнозната сума за общата рамка на бюджета за настоящата година е 104 679 000 лева. Преходният остатък от 2017 г. ще е около 4 млн. лева. Приходите от държавни дейности са в размер на 59 920 000 лева, а от местни 44 759 000 лева. „70% от парите по държавните дейности са за образование, следват социалните дейности и други.” – уточни главният финансист Цанка Ганева. В структурата на разходите парите за образование заемат 44% от общия обем на бюджета. Над 7,4 млн. лева са заделени за социално осигуряване и грижи, малко над 6 млн. лева са парите за здравеопазване, а 17,2 млн. лева са предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда.

Обществено обсъжданеОбщо 4,56 млн. лева са средствата заложени в инвестиционната програма на Община Стара Загора. Голяма част от инвестициите, които ще бъдат реализирани тази година по оперативна програма “Региони в растеж”, са в размер на 56 млн. лева. Повечето от проектите, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ, вече са стартирали.

Акцентите в инвестиционната програма са свързани с обекти, по които се работеше и през 2017 г. – изработване на общи устройствени и подробни устройствени планове на парк „Бедечка“; на централна градска част, застрояване на част от кв. “Железник“, на част от землището на Стара Загора – западно от кв. „ Три чучура - юг”, довършване и основен ремонт на физкултурен салон на Средно училище „ Максим Горки“, основен ремонт на Детска градина № 24 „Радост“, проекти за физкултурен салон на Основно училище „ Петко Славейков“ и Начално училище „Димитър Благоев“.

С европейско финансиране по оперативна програма Региони в растеж ще се работи по няколко проекта. Ще бъдат ремонтирани: Средно училище „Железник“, Езикова гимназия „Ромен Ролан“, Средно училище „Иван Вазов“, IX Основно училище „Веселин Ханчев“, Детска градина „Звездица“, Детска градина „Звънче“. Проект „Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора“ – фаза ІІ включва: обновяване на площадното пространство пред Общината и на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“, както и обновяване на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмо). Проект „Най- доброто за децата“ е на обща стойност 1 603 512 лева, а проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” – фаза II на стойност 14 727 612 лева.

Валентина Бонева, общински съветник от БСП обяви, че техните предложения са внесени в администрацията и попита остава ли ангажиментът на държавата към бъдещата индустриална зона “Загоре” в Стара Загора. „Предстои среща в Министерството на икономиката за предприемането на конкретни стъпки за влизане на държавата в общото дружество за индустриалната зона, което учредихме” - отговори Живко Тодоров. Инж. Кольо Димов, от същата група съветници попита ще бъде ли реализирано през 2018 г. заданието за Общ устройствен план на цялата община. От отговора на кмета стана ясно, че Община Стара Загора е бенефициент към Министерството на регионалното развитие за изработването на Общ устройствен план. Там са заложени средства, които ще се използват и се очаква през тази година това да се случи.

Директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов благодари за комфортните условия за работа и напомни, че има внесено предложение за нови трибуни на Античния форум. Общинският съветник Диян Димитров, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси обобщи, че представеният проектобюджет поставя изключително силен акцент върху културата. “Ако досега е имало от известни кръгове упреци за силния акцент върху спорта, с чисто сърце можем да кажем, че това е бюджетът на културата. Нека по-нататък в комисиите да чуем всички предложения, за да видим кои от тях са конструктивни. Когато има неща, които са разумни и приемливи, мисля, че можем да им намерим място” - коментира общинският съветник.

Цанка Ганева уточни, че предложения се приемат до 15 януари, а общинските съветници ще гласуват бюджета на сесия в края на месеца.

www.infoz.bg

На подобна тема