Общински служители се обучаваха как да помагат на домоуправители

Главните специалисти от административните бюра в Община Стара Загора преминаха обучение за работа по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), свързани с установяване на нарушения и необходими документи за съставяне на констативни протоколи.

delian ivanov„Трябва да помагаме на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост. Те трябва да знаят, че имат права, но и задължения, които трябва да спазват“ - каза Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора. По думите му има около 20 състава на нарушения. Изработени са примерни образци на протоколи за основните нарушения, както и таблица за необходимите документи. „С тази мярка ще накараме и домоуправителите да се регистрират, защото само регистриран домоуправител може да съставя протоколи“ - допълни Делян Иванов.

Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на Общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Всички констативни протоколи за извършени нарушения по Закона за управление на етажната собственост ще има възможност да се депозират по административни бюра на територията, в която се намира сградата. Тази мярка се прилага, за да могат главните специалисти да имат по-близък контакт с домоуправителите на тяхната територия.

www.infoz.bg  www.infoz.bg