Създават в Стара Загора Лаборатория за виртуална реалност

Създават в Стара Загора Лаборатория за виртуална реалност

Проф. Живка Овчарова директор на Изследователския институт по информатика на Технологичен Институт Карлсруе и ръководител на Института по информационен мениджмънт в инженерството, ще посети Стара Загора.

Клубът на работодателя организира среща с нея на 11 април от 18:30 часа в комплекс „Зеленият хълм”. В нея ще участва и Радослав Танев, изпълнителен директор на Индустриална зона „Загоре” ЕАД.

Събитието е във връзка с разкриването на Център за дигитални иновации и култура и обособена към него Лаборатория за виртуална реалност, по инициатива на Община Стара Загора и Индустриална зона „Загоре” ЕАД. Целта на срещата е да се обсъдят възможностите за обезпечаването на центъра с кадрови ресурс, както и предложения за разкриване на нови специалности от сферата на информационните технологии в Тракийски университет – Стара Загора. Това ще даде възможност на Стара Загора да стане атрактивна инвестиционна дестинация за високо технологично производство.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема