Атрактивни конструктори правят науката достъпна в Тийн зоната на Регионална библиотека „Захарий Княжески”

Атрактивни конструктори правят науката достъпна в Тийн зоната на Регионална библиотека „Захарий Княжески”

„КонтурГлобал Марица изток 3” е част от проект „Създателите”, насочен към малките деца и учениците. Забавните занятия се провеждат в Тийн зоната в Регионална библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора. Конструкторите, с които ще се работи, дават възможности за много експерименти.

"Имаме оптични уреди, електромагнити, механика, инженеринг, соларна енергия, хидравлика, водна енергия. Най-сложните ни конструктори са с електроника и програмируеми микроконтролери, с които могат да се правят по-сложни роботи” – обясни Делян Бакалски, графичен дизайнер в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора.

„Много изследвания на различни образователни и културни институции по света показват колко е важно младите хора да бъдат ангажирани с наука, технологии, инженерство и математика, за да може нашето общество да продължи да се развива. Сред най-новата част от концепцията е да се обръща внимание и на изкуството като неизменна част от развитието на технологиите. Решихме да дадем възможност на децата от Стара Загора, а и по-големите, да се докоснат до тези науки. Това може да им помогне да изберат своя път в живота” – каза Надя Синигерска, ръководител на социалните проекти на „КонтурГлобал Марица изток 3”.

Заниманията с атрактивните конструктори, осигурени от „КонтурГлобал Марица изток 3”, ще се провеждат два пъти в месеца и ще започнат от 16 октомври, като началният час ще бъде съобразен с учебните часове на желаещите да се включат в групите.

„Групите ще се определят спрямо записванията. Следващите срещи ще бъдат организирани спрямо това колко деца има и с какво ще желаят да се занимават. На база на тази информация, ще имаме яснота кой ще им преподава” – съобщи Дима Михайлова, ръководител на Тийн зоната в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора.

Заниманията с конструкторите са безплатни.

Целта е младите хора да бъдат ангажирани с наука, технологии, инженерство и математика, за да може обществото да се развива

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема