ВиК - Стара Загора ще изгражда инфраструктура с европейски средства

ВиК - Стара Загора ще изгражда инфраструктура с европейски средства

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и инж. Румен Райков, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, подписаха договор за изграждане на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от дружеството. Общият размер на инвестицията е над 122 млн. лева.

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 89,7 млн. лева. С изпълнението на дейностите по проекта в Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан, над 226 000 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. Предвижда се изграждане на нови външни водопроводи и вътрешна водоснабдителна мрежа с обща дължина от 100 километра.

Инвестициите включват технологично-машинно оборудване в Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора, за повишаване на ефективността в експлоатацията на съоръжението. Целта е намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на входа на Пречиствателната станция.

Проектът ще осигури по-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система. Очаква се загубите на вода във водопроводната мрежа на обособената територия да намалеят с 14%. Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема