Полицията извършва проверка за нарушения на изборите за кмет в село Змейово

Районна прокуратура – Стара Загора наблюдава преписка за рестъпления против политическите права на гражданите. Тя е образувана по повод подадена жалба от жители на село Змейово, община Стара Загора, в която са изложени твърдения за извършени множество нарушения при провеждане на местните избори за кмет на село Змейово, община Стара Загора.

buletina izbori 2019

Незабавно в деня на постъпване на материалите по преписката в Районна прокуратура – Стара Загора, на 13 ноември наблюдаващият прокурор е възложил проверка, с оглед данни за извършени престъпления по чл.167 – чл.169 от Наказателния кодекс, като е дал конкретни указания. Проверката трябва да се извърши от органите на Първо Районно управление – Стара Загора, като е определен 48-часов срок за извършването ѝ, съобщиха от пресентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

Жалба

Относно регистрацията на тези избори - разполагаме с категорични данни, че досегашния кмет и кандидат кмет за нов мандат Стоян Трифонов е направил множество регистрации на хора, които не са от село Змейово, нямат жилищна площ и не живеят в населеното ни място.

Качествата на досегашния кмет не отговарят на разпоредбите по Закона за местната власт недопустими за длъжността, която е заемал и предоставяме следните факти:

Насилие и неуважение над хора с жалби до Районна прокуратура и Община Стара Загора. Заплахи и шантажиране на гласоподаватели.
Наличие на конфликт на интереси при разпределение на общински пасища. Злоупотреби с питейна вода вследствие на нерегламентирано захранване с вода на негови семейни животновъдни обекти.

Издаване на официални удостоверения с невярно съдържание и облагодетелстване от продажба на земеделски земи на хора от село Змейово.

Липса на годишни отчети пред населението за три години от мандата.

Настояваме да бъде извършена проверка на имащите право на глас с настоящ адрес, начинът на подаване на техните декларации с дати, сравняване на подписи в тях и жилищната площ, заявяват жители на село Змейово.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема