Определен е размерът на еднократната помощ за раждане или осиновяване на дете

Определен е размерът на еднократната помощ за раждане или осиновяване на дете

Общинският съвет на Стара Загора определи по време на редовно заседание размера на еднократната финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в общината. През 2020 г. на родителите/ осиновилите със завършено средно образование, ще се предоставят 400 лева за първо дете, за второ - 450 лева, а за трето – 500 лева.

На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование, се предоставят 500 лева за първо дете, за второ - 550 лева, а за трето – 600 лева. Предложението, внесено от общинските съветници от ГЕРБ, ВМРО и Воля, беше подкрепено след оспорван дебат с 26 гласа. Според приетия вече Правилник, след 1 юни 2020 г. право да получат еднократна финансова помощ, ще имат родители или осиновители, от които поне единият е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на старозагорската община. Освен това, родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.

Съветниците подкрепиха още пакета от социални мерки в помощ на най-уязвимите граждани на община Стара Загора, свързани с освобождаване от такси за ясли и детски градини, детска кухня, социален патронаж и диетичен стол. Служителите, заети с предоставянето на тези социални услуги, за времето до отмяна на обявеното извънредно положение и отмяна на наложените противоепидемични мерки ще получават към трудовото възнаграждение допълнително сумата от 100 лева.

Прието беше изплащане на компенсации на дружествата „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „Зара бус“ ООД, заради понесени загуби по време на извънредното положение. Подкрепа срещна и предложението за дарение на анестезиологичен апарат на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович“.

На първо и второ четене бяха приети Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Променя се таксата за репатриране на автомобил от 30 на 45 лв., ако собственикът не е на място и от 15 на 20 лв., ако се преустанови преместването на моторното превозно средство.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема