Община Стара Загора приема заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете

Община Стара Загора обяви, че приема документи за отпускане на еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете. Право да получат еднократна финансова помощ, ще имат родители или осиновители, от които поне един е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на общината.

Заедно с това родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция за отглеждане.

Еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете, се предоставя съгласно приетия с решение на Общински съвет Стара Загора „Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора“. Документът влезе в сила на 1 юни 2020 г. и има действие занапред, при което финансовата подкрепа ще бъде предоставяна на родители, отговарящи на изискванията на Правилника – за децата, родени на и след 1 юни 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Конкретният размер на финансовата подкрепа за родителите, според поредността на раждане на детето за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г. включително е както следва:

baby 2000

1. На родителите или осиновилите със завършено средно образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:

  • за първо дете – 400 лева
  • за второ дете – 450 лева
  • за трето дете – 500 лева.

2. На родителите или осиновители, поне единият от които е със завършено висше образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер:

  • за първо дете – 500 лева
  • за второ дете – 550 лева
  • за трето дете – 600 лева.

Документи се подават всеки работен ден на гише „Деловодство“ в Център за информация и услуги в сградата на община Стара Загора. За допълнителна информация може да се обръщате на тел. 042/614 871 и 042/614 879.

www.infoz.bg  www.infoz.bg