ЦИК определи състава на Районната избирателна комисия в Стара Загора

ЦИК определи състава на Районната избирателна комисия в Стара Загора

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи състава на Районната избирателна комисия в 27-и Старозагорски избирателен район за провеждане на изборите на народни представители на 4 април, тъй като на консултациите при областния управител Гергана Микова не беше постигнато съгласие между участниците.

Състав на Районната избирателна комисия в Стара Загора

Теодора Иванова Крумова – председател
Кристина Петрова Хонгова – заместник-председател
Велина Димитрова Атанасова – заместник-председател
Междну Бехчет Халид – секретар

Членове

Димо Пенев Димитров
Тонка Иванова Тачева
Надя Петрова Ралчева
Боряна Костова Карамихова-Желева
Десислава Генова Костова
Нина Цветкова Савова-Кършакова
Златина Минчева Йовчева
Милка Николова Кърпачева
Денчо Иванов Денев
Захари Велчев Даскалов
Петя Стойкова Александрова
Севинч Ремзи Хамза
Соня Пламенова Тодорова
Десислава Атанасова Кънева
Даниела Иванова Митева

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема