Община Стара Загора приема местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.

Община Стара Загора приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.

Община Стара Загора вече приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 година. През тази година размерът на местните данъци и такса за битови отпадъци се запазва. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска – до 30 юни, втора вноска – до 31 октомври 2021 г.

До края на месец април е срокът, в който всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство в Община Стара Загора, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога. Вече е започнало уведомяването на гражданите за дължимите данъци като се изпращат уведомителни писма.

От местната администрация напомнят, че съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата „Местни данъци и такси“ – плащания в брой и чрез ПОС терминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси на адреси:

І. ПАРИЧЕН САЛОН „ЦЕНТЪР“
Адрес: бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 35 /срещу Операта/
Телефон: 042/ 622 613
ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН „ЦЕНТЪР – ФИРМИ“
Адрес: бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 5
Телефон: 042/ 601 161
ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН „ИЗТОК“
Адрес: ул.„Ангел Кънчев“ № 70
Телефон: 042/ 264 027
ІV. ПАРИЧЕН САЛОН „ЗАПАД“
Адрес: бул.„Цар Симеон Велики“ № 28 /блока на бившия Кореком/
Телефон: 042/ 646 076
 

Все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за местни данъци и такси на Общината, която е достъпна на адрес https://mdt.starazagora.bg:4443/. Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg