Старозагорският исторически музей представя изложба „Археология по време на пандемия“

В малка изложбена зала на Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде подредена изложбата „Археология по време на пандемия, 2020 - 2021 г.”. Разпространението на COVID-19 предизвика огромни проблеми в световен и национален мащаб. Появата му наруши нормалния начин на живот. Наложи се да се търсят алтернативни решения в много сфери - професионални и лични.

muzey

Да бъдат подготвени модели, по които да се работи в новите условия. Да се търсят подходи за решаването на редица задачи, които в нормална ситуация изглеждат обичайни и рутинни.

През 2020 - 2021 г. Регионалният исторически музей в Стара Загора продължи своята работа по проучването на терени в рамките на Археологическия резерват „Августа Траяна – Верея - Стара Загора” и на обекти на територията на област Стара Загора. В работата беше намерен оптималният вариант, така че проучването да бъде приключено в срок, както и да се запази здравето на екипа и работниците.

Резултатите от изследването и откритите материали показаха нова светлина за някои аспекти от живота на хората от миналите исторически периоди и обогатиха фондовете на музея.

Събитието е част от инициативите на Община Стара Загора и Регионалния исторически музей, свързани с „Европейски дни на наследството”.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема