Университетската болница е с положителен финансов резултат за четвърта поредна година

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора реализира положителен финансов резултат за четвърта поредна година. Това съобщи пред журналисти изпълнителният директор проф. д-р Йовчо Йовчев при представянето на годишния отчет на дейността на лечебното заведение. Печалбата за 2021 г., след облагането с данъци, е 5,666 млн. лева. Задълженията на болницата към доставчици към края на 2021 г. са в размер на 3,070 млн. лева.

X3 01679

През 2020 г. те са възлизали на 7,259 млн. лева. Задълженията към контрагенти са на стойност 1,845 млн. лева. Проф. Йовчев уточни, че задължения към служители и осигурителни институции няма.

„Средната работна заплата през миналата година в Университетската болница 2057,57 лева, като увеличението е с 48,79%. Средната работна заплата на лекарите е 3007 лева, на медицинските сестри – 2247 лева, на останалия персонал средните месечни възнаграждения са увеличени с 357 лева“ – добави проф. Йовчев.

Към настоящия момент в болницата работят общо 1002 души и рискът от недостиг на персонал е минимален. Лекарите са 232-ма, медицинските сестри - 223, акушерките и лаборантите - 123. През миналата година се отчита увеличение на броя на лекуваните пациенти – общо 23 949, при 22 000 души през 2020 г.„

Средната стойност за лечението на един болен през 2021 г. е 1647 лева, а през 2020 г. – 1239 лева. Най-чувствителното увеличение е на цената на електроенергията. През миналата година болницата е платила 982 000 лева за ток, а през 2022 г. – 580 000 лева.

Проф. Йовчев представи още информация за направени ремонти и внедрена нова апаратура.

На 17 юни ще се проведе Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора. На него се очаква да ще бъде взето решение за съдбата на бившата сграда на АГ комплекса, която Общината иска, за да я превърне в модерен център за общинска доболнична помощ. Новата пазарна оценка на имота е 8,200 млн. лева без ДДС.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема