добив въглища

Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП подкрепиха позиция в защита на българската енергетика

Въвеждането на нови емисионни нива застрашава най-големия съществуващ национален енергиен ресурс на лигнитни въглища - Източно-маришкия басейн, от който България добива суровината за 45% от електроенергия си.

Това становище изразяват в своя декларация евродепутатите от ГЕРБ, част от Европейската народна партия Мария Габриел, Андрей Ковачев, Владимир Уручев, Ева Майдел (Паунова), Емил Радев и Андрей Новаков. Декларацията е подкрепена от 16 от общо 17-те  представители на България в Европейския парламент. Изпратена е до Европейската комисия и е провокирана от проекта на референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.

Документът предстои да бъде обсъждан и гласуван в края на април 2017 г. В позицията депутатите в Европейския парламент изразяват загриженост относно заключенията на референтния документ, който според тях не отчита в пълна степен спецификата на българските местни лигнитни въглища, които са с високо съдържание на сяра, ниска калоричност и високо пепелно съдържание.

Българските евродепутати споделят мнението на експертите, че основните проблемни области в референтния документ са степента на сероочистване и нормите за живак.

По отношение на първия, те припомнят, че сероочистващите инсталации в България са изградени в периода 2002 - 2009 г. и  вече са достигнали заложения технологичен капацитет за степен на очистване, какъвто се изисква в Директива 2010/75/ЕС за емисиите от промишлеността,  в сила от 1-ви януари 2016 г. Освен това, изискванията за удовлетворяване на по-високи степени на сероочистване са свързани с цялостна и скъпоструваща реконструкция, което би довело до несъразмерно високи разходи спрямо ползите за околната среда, се посочва още в позицията на евродепутатите.

Според тях безусловното прилагане на новите стойности може реално да доведе до ограничаване  експлоатацията и загуба на перспектива за централите в Източно- маришкия басейн.
Ето защо те призовават Комисията, преди окончателното приемане на заключенията в референтния документ, да оцени още веднъж възможността по отношение на съществуващи големи горивни инсталации, изгарящи местни лигнитни въглища, допустимите стойности за серен диоксид да са съобразени с технологичните възможности и да са в съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕС.

Евродепутатите посочват и необходимостта да се предвидят ефективни възможности за гъвкавост на компетентните органи и операторите, когато разходите за прилагане на по-стриктните нива на очистване, надвишават икономическите възможности или местните условия, в които те работят.

По отношение на нормите на живак, представителите ни в Европейския парламент настояват за адекватна процедура и предпазливост при установяване на нивата на емисиите от живак с оглед на факта, че измерването на този показател е задължително едва от 2016 г. и към момента са налични ограничено количество измерени данни, което създава несигурност в определянето на задължителни норми за допустими емисии от живак.

Не на последно място, българските евродепутати обръщат внимание на факта, че въглищните централи в района на рудниците на Марица-изток осигуряват работа на 33 000 миньори и още 120 000 работни места за хора свързаните с централите и мините съпътстващи дейности. Един внезапен срив във въглищната енергетика би предизвикал проблем с непредвидими последствия за България, както в социален план, така и от гледна точка на енергийната сигурност на страната и региона, категорични са избраниците ни в Брюксел.

Според тях, инструментът за най-добри налични техники предлага възможност за разпространяване на най-добрите постижения за опазване на околната среда и прилагане на усъвършенствани норми за ограничаване на вредните емисии. Тези политики, обаче следва да бъдат прилагани едва след като се вземат под внимание и съизмеримостта на разходите спрямо ползите за околната среда, какъвто е духа на европейските директиви в тази област се казва още в становището.
 
В заключение,  българските членове на Европейския парламент настояват председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, Комисарят по околна среда Кармену Вела и Комисарят по климат и енергетика Мигел Канете да обърнат необходимото внимание към повдигнатите проблеми, така че в рамките на референтния документ да бъде предвидено за държавите членки, чиито въглища са със завишени нива на сяра да се отчитат специфичните местни условия при прилагане на по-стриктни изисквания за очистване, както и да се спазват нормите за степен на десулфуризация съгласно действащото законодателство в тази област.

Евродепутатите подчертават, че по-стриктните нормативни изисквания трябва да бъдат съчетани с гарантирана гъвкавост на компетентните органи и оператори за икономически целесъобразно и разходно-ефективно прилагане на политиките за опазване на околната среда и осигуряване на не по-малко важната енергийна сигурност на България.

EuropeanParliament

www.infoz.bg

На подобна тема