Град Дараа, Сирия, септември 2017

Мини Марица-изток ЕАД