Бизнесът в Стара Загора отново излиза на протест заради цената на тока

Заводи в Стара Загора ще спрат работа от 11:00 до 12:00 часа на 29 юли 2015 г. В момента на преустановяване на производствения процес от магазин "Хоуммакс" ще започне протестно шествие по бул. "Св. Патриарх Евтимий". Причината е, несъгласие с повишаването на таксата за ток "Задължение към обществото".

www.infoz.bg публикува призива на организаторите на протестните действия без редакторска намеса.

Протестните действия на обединения български бизнес, проведени на 26 юни 2015 г. срещу планираното повишение на цената на електроенергията, в които Стара Загора участва най-активно, както и усилията на национално представителни работодателски организации, заедно с редица браншови и други бизнес организации, не доведоха до желаните резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.

protest tok stara zagora 03Затова, в съответствие с оповестената обща Декларация на национално представителните работодателски организации от 23 юли 2015 г. (прилагаме декларацията) и набелязаните общи протестни действия на българския бизнес за изразяване на несъгласие с повишаване на ценовата добавка „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” от 1 август 2015 г., настояваме за провеждане на реални реформи в сектор енергетика и за запазване на работните места, Ви призоваваме да се включите активно в следните общи прояви на бизнеса в Стара Загора:

1. Спиране на производствените процеси на вашите предприятия за един час от 11:00 до 12:00 ч на 29.07.2015 (сряда).

2. Протестно шествие на 29.07.2015 г. на ръководители, работници и служители, работещи в предприятия от Стара Загора, като препоръчваме фирмено обозначаване на Вашето участие (с фирмено облекло, фирмено знаме или по друг начин и с плакати). Сборният пункт за проявата ще бъде в град Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 50, пространството между магазин „Хоуммакс“ (бивш „Баумакс“) и „Хранинвест – ХМК“ АД. Протестното шествие ще започне от сборния пункт в 11.00 часа и ще завърши най-късно в 13,00 часа на същото място. Планираният маршрут на шествието е следният: пешеходен преход по булевард Патриарх Евтимий до бул. Цар Симеон Велики и по бул. Цар Симеон Велики до сградата на Областна администрация Стара Загора. След престой и митинг пред сградата на Областна администрация Стара Загора (със спиране на движението по ул. Иван Шишман) с планирано времетраене около 15 минути, шествието ще се върне до сборния пункт по същия маршрут – на изток по бул. Цар Симеон Велики до булевард Патриарх Евтимий и по булевард Патриарх Евтимий до сборния пункт. Организаторите ще определят отговорници, които да следят за недопускане нарушения на обществения ред, спазване на безопасността на движението и законовите права и интереси на гражданите. За протестното шествие е уведомен по надлежния ред кмета на община Стара Загора.

С тези действия отново ще покажем непоколебимостта на бизнеса да защитава справедливите си искания, ще съдействаме за провеждане на реални и необратими реформи на сектор енергетика, непротивопоставяйки ни един срещу друг и срещу гражданите.

За по-добра координация на проявата Ви молим, с обратен имейл да заявите в коя от формите на протест ще участвате (желателно е и в двете), като дадете точното наименование на фирмата Ви, общия брой на работещите в нея и броя на предвидените участници в протестното шествие. Не е необходимо формално писмо.

Подобни прояви се предвиждат в много градове на България, като очакваме този път по-голяма масовост.

За организаторите:

  • Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора
  • Антон Андронов, регионален представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България и представител на "Холдинг Загора" ООД
  • Славин Янакиев, изпълнителен директор на "Прогрес" АД
  • Иван Ленков, изп. директор на Стопанска камара – Стара Загора

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема