Евродепутатите счетат, че Турция трайно се отдалечава от ценностите и стандартите на Европейския съюз

В доклад, приет във вторник с 448 гласа „за“ , 67 гласа „против“ и 107 гласа „въздържал се“, членовете на Европейския парламент предупреждават, че въпреки многократните изявления на Турция, че тя има за цел да стане член на Европейския съюз, през последните 2 години страната последователно отстъпва от ангажиментите си във връзка с процеса на присъединяване.

european parliament

Парламентът приветства неотдавнашното леко подобрение на цялостните отношения между Европейския съюз и Турция, по-специално диалозите на високо равнище. За съжаление това засилено сътрудничество съществуваше успоредно с редовните конфликти, тъй като отношенията със съседните държави членки на Европейския съюз продължават да бъдат трудни, подчертават членовете на Европейския парламент.

В доклада се посочва продължаващото влошаване на положението с правата на човека в Турция. Евродепутатите изразяват съжаление за продължаващия правен и административен натиск върху гражданското общество и защитниците на правата на човека, адвокатите и журналистите. Те призовават Комисията да предостави достатъчно финансиране за продемократичните усилия в Турция.

Значение на тясното сътрудничество между Европейския съюз и Турция в областта на външната политика и политиката на сигурност

Като приветстват готовността на Турция да действа като посредник в руската война срещу Украйна, членовете на Европейския парламент подчертават жизненоважното значение на доброто сътрудничество между Европейския съюз и Турция в областта на външната политика и политиката на сигурност в настоящите трудни времена и благодарят на страната за твърдото придържане на Турция към НАТО и Европейския съюз.

Докладът приветства усилията на Турция да продължи да приема най-голямото бежанско население в света и отбелязва постоянното предоставяне на финансиране от Европейския съюз за тази цел, което членовете на Европейския парламент се ангажират да запазят и в бъдеще. Евродепутатите също така подкрепят предложението на Комисията за започване на преговори за актуализиране на взаимноизгоден митнически съюз, но предупреждават, че Парламентът ще подкрепи постигането на окончателно споразумение само ако са изпълнени необходимите демократични условия относно правата на човека и основните свободи, зачитането на международното право и добросъседските отношения.

В обобщение, на този етап Парламентът не може да обоснове промяна на позицията си относно официалното временно преустановяване на преговорите за присъединяване с Турция, които на практика са в застой от 2018 г. насам, казват евродепутатите. Като се противопоставя открито на обвързващите решения на Европейския съд по правата на човека във връзка с делото на Осман Кавала и други, настоящото турско правителство умишлено разруши всички стремежи за възобновяване на процеса на присъединяване към Европейския съюз на този етап, добавят те.

Възражения на Турция срещу кандидатурите на Швеция и Финландия за членство в НАТО

Членовете на Европейския парламент призовават турското правителство да разглежда добросъвестно заявленията за членство на Финландия и Швеция в НАТО, да се ангажира конструктивно с усилията за разрешаване на евентуални нерешени въпроси и да се въздържа от оказване на неправомерен натиск в този процес. При настоящите сериозни обстоятелства е важно всички съюзници на НАТО да действат далновидно и бързо да ратифицират протоколите за присъединяване на двете държави, подчертават евродепутатите.

„В настоящите трудни времена ценностите и принципите, които са в основата на всеки процес на присъединяване към Европейския съюз, не могат да отстъпят пред никакви геополитически обстоятелства. Ето защо Парламентът – а надявам се и всички институции на Европейския съюз – няма да останат безмълвни, когато се сблъскат с настоящата авторитарна спирала в страната. Вместо да си възвърнем доверието – така необходимо в отношенията между Европейския съюз и Турция – сега го губим; безотговорното вето в НАТО и нарастващото напрежение с държавите членки на Европейския съюз са тревожни сигнали за бъдещето, белязано от предизборната ситуация в страната. Ако няма промяна, едва ли процесът на присъединяване ще оцелее още пет години“, заяви докладчикът Начо Санчес Амор (С&Д, Испания).

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема