Информационна среща за домоуправители и председатели на сдружения на собствениците

Община Стара Загора отправя покана към председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради за участие в информационна среща по повод отварянето на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се проведе на 7 ноември (понеделник) от 17:30 часа, в зала „Петко Славейков“ на общинска администрация.

Ще бъдат представени основните насоки и възможности за финансиране за енергийно обновяване на многофамилните сгради, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството напомнят, че процедурата все още не е отворена за кандидатстване.

domoupravitel

www.infoz.bg  www.infoz.bg