ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в пълна готовност за зимния сезон

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в пълна експлоатационна готовност да отговори на нуждите на битовите потребители и бизнеса в предстоящите зимни месеци. През периода с ниски температури електроенергийната система на страната е по-силно натоварена заради високото потребление на електричество за отопление, а централата има ключова роля за осигуряване на необходимата електрическа енергия.

От началото на 2022 г. до края на октомври ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-Изток 3“ е осигурила над 11,8% от общо произведената в страната електроенергия, което се равнява на средното потребление на почти 1 300 000 български домакинства.

“Подготвени сме да работим на пълна мощност в есенно-зимния период и да допринесем за осигуряването на необходимата електроенергия за българските домакинства и бизнеса в студените дни. През лятото, направихме цялостна профилактика на четирите енергоблока на централата, разполагаме и с нужните запаси от лигнитни въглища от Мини Марица–изток. Като една от най-големите производствени мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата електроцентрала е ключов елемент от електроенергийната система на страната“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред централите в страната, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня - гъвкавост, важна за стабилната работа на електроенергийната система.

Централата покрива напълно изискванията на европейското законодателство за опазване на околната среда и безопасност. След последната модернизация, завършена през август 2021 г., специализираните сероочистващи инсталации осигуряват още по-висока степен на очистване на димните газове. От 12 години тя защитава успешно и сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди - OHSAS 18001:2007).

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

CG Maritsa East 3

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема