ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза производствен рекорд през 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза производствен рекорд през 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отбеляза през изминалата година най-високо нетно производство, откакто е създадена. Топлоелектрическата централа, която е от ключово значение за стабилността на електроенергийната система на България, е технически подготвена да работи на пълна мощност и в празничните дни в края на 2022 г. Предвид усложнената международна ситуация и недостига на електроенергия в Югоизточна Европа, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи стабилно през цялата 2022 г.

В периода от януари до края на ноември, произведената от централата електроенергия е повече спрямо предишното рекордно производство за цяла година, достигнато през 2011 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е готова да работи на пълна мощност и да допринесе за стабилната работа на електроенергийната система на страната и през предстоящите коледни и новогодишни празници. Топлоелектрическата централа е сред мощностите, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня – гъвкавост, която е особено важна с навлизането на все повече производствени мощности от възобновяеми източници.

 „Като една от най-големите мощности в България, която работи изцяло с местен ресурс, нашата централа е от ключово значение за националната сигурност на страната. През отминалата година, работихме на пълна мощност, когато се налагаше и допринесохме за стабилността на системата и за осигуряването на достъпна електроенергия за българския бизнес и домакинства. Благодаря на колегите за тяхната всеотдайност, неуморност и усилия, които ни позволиха да работим стабилно, безопасно и при спазване на най-високите стандарти за опазване на околната среда“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, от години е успешно сертифицирана по международните стандарти ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007).

КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема