Общинският съвет в Стара Загора ще проведе извънредно заседание

На 1 юни, от 9:00 часа, в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. Дневният ред на сесията включва три предложения. Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“.

Определяне на представител на Общината, в качеството ѝ на акционер в Университетска болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г.(четвъртък), от 11:00 часа.

Определяне на становището на Община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред и изменение на Решение № 2523 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 23 май 2023 г.

obshtina stara zagora711

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема