Мини Марица-изток получи лицензия за регионален жп превозвач

„Мини Марица-изток” ЕАД получи лицензия за регионален жп превозвач

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов получи лицензия, която дава право на дружеството да превозва товари по националната железопътна инфраструктура в определена част от територията на България.

Това стана на 29.07.2016 г. на официална церемония в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” в София. Документът връчи изпълнителният директор на агенцията Веселин Василев в присъствието на главния експерт Венка Стефанова и директора на дирекция „Регулиране” към Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” Маргаритка Французова. Лицензията е с номер 302/14.07.2016 г.

Андон Андонов благодари на целия екип, който месеци наред работи за лицензирането на „Мини Марица-изток” ЕАД като регионален превозвач на товари и специално на ръководителя на жп отдела Живко Бончев, главния инженер по жп транспорт Стойко Иванов и специалистите от жп участъците в рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново-север”.

За първи път в над 60-годишната история на „Мини Марица-изток” подвижният железопътен състав на дружеството може да оперира по националните линии като самостоятелна жп организация. Това означава, че железопътният транспорт на Мините отговаря на всички изисквания на националното и на основните изисквания на европейското законодателство по отношение на превозния процес, организацията на работа и системите за управление на безопасността.

Лицензия № 302 от 14.07.2016 г. дава право да се превозват товари в участъка Нова Загора – Стара Загора – Димитровград – Симеоновград. Чрез нея се повишава сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса „Марица-изток” като се осигурява възможност те да получават суровина минимум от два рудника. Наличието на лицензия има и икономически ефект за дружеството - 10 пъти се намаляват разходите за преминаване в участъка от гара Раднево до гара Любеново – предавателна, като се спестяват средствата, които досега са плащани на лицензирани жп превозвачи. Предвижда се приходите от външни услуги, извършвани от жп транспорта на „Мини Марица-изток” ЕАД, които в момента са между 3 и 4 млн. лева на година, да се удвоят.

Към дружеството могат да се обръщат всички товародатели, в това число и лицензираните до момента в България жп превозвачи, за да транспортират товари в региона. Това особено важи за превози по жп линия № 83 Симеоновград – Нова Загора, която не е електрифицирана, но осигурява по-пряка връзка от Турция към вътрешността на България и на Европа. Лицензията дава и възможност с подвижния състав на „Мини Марица-изток” ЕАД да се извършва превоз на варовик от находищата в региона към топлоелектрическите централи от комплекса, който те използват за сероочистващите си инсталации. С получаването на лиценз „Мини Марица-изток” ЕАД стана 14-ото дружество в България, което има право да превозва товари по националната железопътна инфраструктура на България.

www.infoz.bg (по информация на „Мини Марица-изток” ЕАД)