Общини с нарушено качество на въздуха кандидатстват за 111 млн. лева

Използването на сухи дърва и висококалорични въглища за огрев намалява замърсяването на въздуха и същевременно не ощетява семейния бюджет, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през зимния сезон е важно, защото широкото им използване е една от основните причини за повишаване на нивата на фини прахови частици във въздуха в страната, което има отражение и върху човешкото здраве. Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че за периода октомври-март превишенията на нормите за чистота на въздуха са десет пъти повече от тези за периода април-септември, което доказва силното влияние на битовото горене през този период.

fireС до 40 процента намаляват вредните емисии при отопление с изсъхнали, а не наскоро отсечени дърва, напомня директорът на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ Иван Ангелов, в разгара на новия отоплителен сезон след рязкото застудяване. Изсушаването на дървата не води до допълнителни разходи за домакинствата, но има значителен ефект за опазване на околната среда, подчертава той.

Цената на дървесината е на кубик, а не на килограм, затова е добре още при поръчката да се изискват сухи дърва, а не наскоро отсечени. Ако вече са доставени мокри дърва, е добре те да бъдат оставени да изсъхнат по естествен път за около година преди да се горят. Положителен ефект може да има и закупуването им през пролетта и използване - през зимата. Ако и това не е възможно, подготвената за горене дървесина може да се изсуши за 1-2 седмици на безопасно разстояние около печката или горивната инсталация. Подобни мерки ще доведат до постигане на желания топлинен комфорт при изразходване на по-малко материал.

Въздухът ще се замърсява по-малко и при използването на висококалорични въглища за отопление. Те имат ограничено съдържание на сяра и пепел, и макар да са по-скъпи, отделят повече топлина и желаната температура се постига с изгарянето на по-малки количества. По тази причина цените им стават съпоставими с тези на нискоенергийните въглища.

Почистването на комините всяка година също може да намали концентрациите на замърсители в населените места, защото подпомага доброто разсейване на изпусканите газове, отбеляза Иван Ангелов.

МОСВ води последователна политика за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух в страната и подкрепя общините в усилията им за справяне с проблема. За целта по новата Оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.) през 2017 г. ще бъде открита процедура за намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотен оксид. Тя ще бъде с бюджет 111 млн. лева и по нея ще могат да кандидатстват общини с нарушено качество на въздуха.

С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух от 2015 г. на общините бяха дадени по-големи правомощия за ограничаване на вредното въздействие на битовото отопление и транспорта върху атмосферния въздух в градовете. Кметовете могат да определят зони с ниски емисии на вредни вещества, в които да се въведат ограничения за дейности, които водят до замърсяване. Градоначалниците могат още да ограничават движението на автомобили или употребата на определени видове горива за битово отопление от населението.

След 2011 г., независимо, че на много места нормите все още не са постигнати, има устойчива тенденция за подобряване на качеството на атмосферния въздух в страната, посочи Иван Ангелов. В момента към Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух функционират 30 автоматични измервателни станции, 4 станции - в екосистеми, 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ и 5 системи на принципа на диференциална оптична атомноабсорбциона спектрофотометрия. Системата на МОСВ разполага с 6 мобилни автоматични станции за контрол на качеството на въздуха, които са разположени в Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Варна и Русе. На интернет страницата на ИАОС ежедневно се публикува бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема