Населението на България намалява и застарява

Населението на България намалява и застарява

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението и се задълбочава дисбалансът в териториалното му разпределение, съобщиха от Националния статистически институт. Намалява детската смъртност, броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост.

Същата е тенденцията и при сключените граждански бракове, за сметка на разводите, които се увеличават.

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души, или с 0.7%.

Мъжете са 3 449 978 (48.6%), а жените - 3 651 881 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 059 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24