Запазването на въгледобива и на работата на топлоелектрическите централи е основна цел

Запазването на въгледобива и продължаване работата на топлоелектрическите централи от комплекса „Марица изток“ е основна цел и приоритет в работата на Министерството на енергетиката, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща в Раднево.

mini maritsa iztok

Тя разговаря с представители на енергийните дружества и на синдикалните организации КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати в България и с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Министър Петкова запозна председателите на двата синдиката Димитър Манолов и Пламен Димитров с напредъка на предприетите мерки за осигуряване работата на комплекса "Марица-изток". В срещата участваха и ръководителите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, „Мини Марица изток“ ЕАД и фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

"Основна цел за нас е запазване на въгледобива и продължаване работата на топлоелектрическите централи за гарантиране на енергийната сигурност в България. В проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата сме заложили работа на комплекса "Марица-изток" до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.", припомни Петкова.

Тя акцентира върху ясната и категорична заявка на правителството, че централите, които произвеждат електроенергия от въглища, ще останат основна базова мощност в българската енергетика. Причината е, че България разполага с местни лигнитни въглища, а няма нищо по-сигурно за диверсификацията на енергийните източници от местния ресурс, допълни министърът.

Използването на механизма за капацитет като възможност за подпомагане на въглищните централи в страната също бе сред темите на дискусията. Енергийният министър информира за подписано днес от нея писмо до Европейската комисия, с което страната ни уведомява ЕК, че ще използва механизма за капацитет, за да гарантира енергийната сигурност и ликвидността на пазара на електроенергия.

В момента международен консултант извършва възложен от Българския енергиен холдинг анализ на адекватността на системата, който ще бъде изпратен в комисията до края на месеца. Близо 50% от разходите на ТЕЦ "Марица-изток 2" се дължат на високите цени на емисиите CO2, които централата трябва да закупува, за да работи. По думите на министър Петкова, към настоящия момент се търси възможност за минимизиране на риска като емисиите бъдат закупени по-рано.

Министър Петкова се спря и на въпроса за увеличаване на капитала на държавната топлоелектрическа централа като една от мерките за стабилизиране на финансовото ѝ състояние. В момента тече комуникация с представители на Европейската комисия по тази тема и се надявам тя да приключи успешно, подчерта Теменужка Петкова. Напредъкът на процеса на пълна либерализация на електроенергийния пазар също бе сред темите на разговор. Петкова заяви, че в момента се обсъжда възможността в новия регулаторен период малките стопански потребители, присъединени към мрежи ниско напрежение, също да излязат на свободния пазар.

Теменужка Петкова: В проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата сме заложили работа на комплекса "Марица-изток" до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема