Противоепидемичните мерки остават в пълна сила за „Мини Марица-изток“ ЕАД до края на май

Противоепидемичните мерки остават в пълна сила за „Мини Марица-изток“ ЕАД до края на май

По предложение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов, предприетите в дружеството противоепидемични мерки, относно разпространението на COVID – 19, остават в пълния си обем до края на месец май, въпреки промените в законодателството, касаещи извънредното положение.

Извънредният оперативен щаб, с председател зам.-изпълнителния директор Димитър Чолаков, реши на първото си за седмицата конферентно заседание всички заповеди и оперативни разпореждания, отнасящи се за COVID-19 да продължат стриктно да се изпълняват – дезинфекция на автобусите и камионите извозващи хора, назначенията, тежкото минно ооборудване, работните места на работниците и служителите във всички поделения на дружеството, съобщиха от пресцентъра на „Мини Марица-изток“.

На заседанието беше отчетено, че противоепидемичните мерки се спазват и има наличност лични предпазни средства и дезинфектанти във всички клонове на дружеството. На този етап нагласата е за продължаване на режима на работа с изнесени диспечерски смени в рудниците. За целта е създадена необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки. Особено стриктно ще се следи за спазването на физическа дистанция, дезинфекция и носене на маски, които остават в действие, въпреки разхлабването на мерките в национален мащаб. Докладва се за всяко неизпълнение на предвидените мерки за превенция на COVID-19.

Очаква се инструкция от РЗИ – Стара Загора относно съотносимостта на обхвата на мерките, предприети при пътуване на служителите в дружеството, и мерките в обществения транспорт на Стара Загора.

Броят на служителите от управлението е намален, за да се осигури спазването на физическа дистанция в автобусите за придвижване до работа.

Членовете на щаба решиха още от 14.05.2020 г. в почивните бази да се създаде организация на работа на персонала, осигуряваща физическа дистанция, без приемане на посетители, като се изпълняват задачи по поддържане и възстановяване на материалната база – почистване, боядисване и др.

www.infoz.bg  www.infoz.bg