Обществено обсъждане на новия Генерален план за организация на движението в Стара Загора

Обществено обсъждане на новия Генерален план за организация на движението в Стара Загора

Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на община Стара Загора. Дискусията ще се проведе на 27 октомври (вторник) 17:30 часа в зала „Петко Славейков“ сградата на Община Стара Загора.

Фирмата изпълнител ще представи пред присъстващите резултатите от анализа на съществуващата организация на движението, основните въпроси и ще бъдат очертани възможните решения и идеи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg