Предстои пълна реконструкция на моста над бул. „Славянски“

Повдигане на нивото, увеличаване на светлия отвор и изграждане на четвърта лента на моста над бул. „Славянски“ и ж.п. линията, ще бъде един от приоритетните проекти за кмета на Стара Загора Живко Тодоров през втория му мандат.

proekti stara zagora 02Предвижда се пълна реконструкция на трите мостови съоръжения - над булеварда, линията и над уличката в кв. „Индустриален“.

Общо 35 проекта, включващи строително-монтажни работи на обща стойност 118 млн. лева, е подготвила Община Стара Загора за новия програмен период на оперативна програма „Региони в растеж - 2014 - 2020 г.“ Всички те вече имат строителни разрешения и са насочени към подобряване на градската среда, социалната, образователната  и културната инфраструктура. От тях 19 са пътни, съобщи днес Милена Димитрова, началник на общинския отдел „Инвестиции и управление на проекти“, на заключителната пресконференция по проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване по оперативна програма „Регионално развитие“ за  периода 2014 - 2020 г.” Дейностите по проекта на стойност 1,2 млн. лева осигуриха изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Подготвени са 4 проекта за паркове и градини, три за площади и централната част на града, и 9 за сгради.

Със заповед на кмета работна група обсъжда списък, който включва най-важните обекти, с които ще се кандидатства за финансиране през следващия програмен период. Приоритетни са обекти, залегнали в предизборната програма на Живко Тодоров по искане на гражданите и вижданията му за положителното развитие на града. Включени са улиците “Св. княз Борис“, „Пазарска“, „Граф Игнатиев“, „Ген.Гурко“, „Хаджи Димитър Асенов“, „Георги С. Раковски“, „Цар Иван Шишман“, бул. „Руски“ и бул. „Митрополит М. Кусев“, уточни Димитрова. По думите ѝ има готови проекти за улиците в индустриалния квартал и за кварталите – „Казански“ и „Три чучура“, както и за градините – „Пети октомври“, „Ал. Стамболийски“, Станционна градина, парк „Митрополит М. Кусев“ и др.

Сградите, за които са изготвени проекти, са ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СОУ „Железник“, ОДЗ №1 „Звънче“ и ОДЗ №58 „Звездица“, на бившия пионерски дом и езиковата школа, театъра, худож. галерия и др.

Очаква се чрез реализацията на проектите да се обнови изцяло пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“, с нова настилка, тротоари, дървесна растителност, отводняване, градско обзавеждане. Ще се реконструира площадното пространство и ще се създаде достъпна архитектурна среда.

Дейностите предвиждат възстановяване на зоните за обществен отдих - паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и алейната мрежа, на растителността, изграждане на поливна система, на система за видеонаблюдение и охрана, на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление.

Ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи. Създадени са проекти и за благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на спортни площадки.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)