Предстои пълна реконструкция на моста над бул. „Славянски“

Повдигане на нивото, увеличаване на светлия отвор и изграждане на четвърта лента на моста над бул. „Славянски“ и ж.п. линията, ще бъде един от приоритетните проекти за кмета на Стара Загора Живко Тодоров през втория му мандат.

proekti stara zagora 02Предвижда се пълна реконструкция на трите мостови съоръжения - над булеварда, линията и над уличката в кв. „Индустриален“.

Общо 35 проекта, включващи строително-монтажни работи на обща стойност 118 млн. лева, е подготвила Община Стара Загора за новия програмен период на оперативна програма „Региони в растеж - 2014 - 2020 г.“ Всички те вече имат строителни разрешения и са насочени към подобряване на градската среда, социалната, образователната  и културната инфраструктура. От тях 19 са пътни, съобщи днес Милена Димитрова, началник на общинския отдел „Инвестиции и управление на проекти“, на заключителната пресконференция по проект “Създаване на проектна готовност за кандидатстване по оперативна програма „Регионално развитие“ за  периода 2014 - 2020 г.” Дейностите по проекта на стойност 1,2 млн. лева осигуриха изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Подготвени са 4 проекта за паркове и градини, три за площади и централната част на града, и 9 за сгради.

Със заповед на кмета работна група обсъжда списък, който включва най-важните обекти, с които ще се кандидатства за финансиране през следващия програмен период. Приоритетни са обекти, залегнали в предизборната програма на Живко Тодоров по искане на гражданите и вижданията му за положителното развитие на града. Включени са улиците “Св. княз Борис“, „Пазарска“, „Граф Игнатиев“, „Ген.Гурко“, „Хаджи Димитър Асенов“, „Георги С. Раковски“, „Цар Иван Шишман“, бул. „Руски“ и бул. „Митрополит М. Кусев“, уточни Димитрова. По думите ѝ има готови проекти за улиците в индустриалния квартал и за кварталите – „Казански“ и „Три чучура“, както и за градините – „Пети октомври“, „Ал. Стамболийски“, Станционна градина, парк „Митрополит М. Кусев“ и др.

Сградите, за които са изготвени проекти, са ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СОУ „Железник“, ОДЗ №1 „Звънче“ и ОДЗ №58 „Звездица“, на бившия пионерски дом и езиковата школа, театъра, худож. галерия и др.

Очаква се чрез реализацията на проектите да се обнови изцяло пешеходната зона на бул. „Цар Симеон Велики“, с нова настилка, тротоари, дървесна растителност, отводняване, градско обзавеждане. Ще се реконструира площадното пространство и ще се създаде достъпна архитектурна среда.

Дейностите предвиждат възстановяване на зоните за обществен отдих - паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и алейната мрежа, на растителността, изграждане на поливна система, на система за видеонаблюдение и охрана, на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление.

Ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улици - пътно платно, тротоари, обновяване на зелена система, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, предвиждане на велоалеи. Създадени са проекти и за благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на спортни площадки.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)Пеперуда, кацнала на рамото
Премиера на 28 септември, 18 часа, кино "Одеон", София

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД