Чирпан ще има пречиствателна станция за отпадъчни води

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Чирпан Кичка Петкова подписаха договор за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори в града, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

petkova dimovОбщият размер на инвестицията е 15 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на почти 11 млн. лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Периодът за изпълнението на проекта е 30 месеца.

С изграждането на новата станция ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването на отпадъчните води от територията на Чирпан преди заустването им в р. Текирска, приток на Марица. Това ще повлияе пряко върху опазването и подобряването на състоянието на водите във водните обекти.

Проектният капацитет на пречиствателната станция е 19 641 еквивалент жители. Довеждащите колектори от канализационната мрежа ще осигурят включване на приблизително 70% от населението на града към пречиствателната станция.

С изпълнението на проекта ще се постигне съответствие с изискванията за пречистването на градските отпадъчни води и за изпълнението на ангажиментите на община Чирпан към националната политика в областта на околната среда.

www.infoz.bg

На подобна тема