Вечерен час и строги мерки за придвижване се въвеждат в старозагорския квартал „Лозенец“

С решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в старозагорския квартал „Лозенец“ се въвежда строг контрол за спазване на наложената 14-дневна карантина на завърналите се лица от страни с висок риск от заразяване. От 16:00 часа на 19 март, се забранява събирането на повече от двама души на обществени места в квартала.

Въвежда се вечерен час от 20:00 часа до 4:00 часа, като в часовия диапазон се забранява придвижването на хора на територията на квартала.

stara zagora kvartal lozenec

На всички влизащи или излизащи лица ще бъдат записвани личните данни, както и причините за движение от и към квартал„Лозенец“. Това ще се извършва от служители на МВР в специален за целта дневник. Хората, работещи на смени, ще се придвижват след показване на служебна бележка от предприятията или организациите, в която са заети за времето на явяване и напускане на работа.

Няма да се допускат хора без постоянен или настоящ адрес на територията на кв. „Лозенец“. Изключения ще се правят за автомобили на МВР, пожарна безопасност и Центъра за спешна медицинска помощ. Зареждането с хранителни продукти и лекарства ще се извършва в светлата част на деня след проверка от органите на МВР.

Придвижването на гражданите ще бъде задължително с предпазни маски. Препоръчва се ограничаване до минимум движението на лица над 65-годишна възраст.

Препис от заповедта е връчен на главния специалист на кв. „Лозенец“ Ганко Ганев, заместник-кметовете, секретаря на Община Стара Загора, директорите на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора и Център за спешна медицинска помощ за сведение и изпълнение, както и на директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора и на областния управител.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg