Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район: Модернизирането на образованието и повишаването на доходите са наши основни ангажименти

Водачът на листата с кандидати за народни представители на ГЕРБ – СДС в Старозагорски избирателен район Красимир Вълчев, който е и министър на образованието и науката, проведе онлайн среща с директори на училища от община Казанлък. На нея той акцентира на успешните политики, които трябва да продължат, както и на приоритетите през следващите четири години.

„Наш дълг беше да осигурим достойно възнаграждение за вашия труд, за да се върне респектът към професия ви. Заплатите на учителите се увеличиха през последните четири години от 90% на 125% от средната за страната и гарантираме, че техният размер до 2025 г. ще бъде 2500 лева, а за университетските преподаватели – 2800 лева“ – каза Красимир Вълчев.

zoom valchev

През настоящата година средствата за образованието, заложени в държавния бюджет са в размер на 5,643 млрд. лева. Ще бъдат осигурени и суми за допълнителни приоритетни дейности на стойност близо 648 млн. лева.

Поехме ангажимент да се изградят STEM-центрове във всички училища, добави министърът на образованието и науката. Профилираната природоматематическа гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък е получила за целта близо 50 000 лева. Одобрен е също така голям проект на стойност 300 000 лева също за изграждане на STEM-център в Средно училище „Екзарх Антим I“.

Предстои още да бъдат санирани сградите на останалите детски градини и училища в страната, както и в двора на всяко от тях е предвидено да се създаде поне една нова спортна площадка.

Особено внимание на срещата беше отделено на задържането в училище на учениците от уязвимите групи. Красимир Вълчев подчерта, че определено са постигнати големи успехи в тази посока, но има още много какво да се прави. Една от формите е обхващането на децата от ранна възраст, затова се въведе задължителна предучилищна подготовка за децата от 4-годишна възраст. На заседанието на Министерски съвет на 31 март 2021 г. бяха отпуснати допълнително 1,5 млн. лева за първите 52 общини в страната, които са създали условия за провеждане тази подготовка в детските градини. Близо 82 400 лева от тази сума са за общините Гълъбово, Мъглиж, Опан и Раднево.

Красимир Вълчев коментира и политиките, насочени към приобщаващото образование. Броят на ресурсните учители, обучаващи деца със специфични потребности, е увеличен, но това не е достатъчно. В Националната програма на ГЕРБ са заложени повишаване на средствата за логопедичната помощ, ресурсната и психологическата подкрепа, както и на броя на специалистите в тази сфера. „Ангажираме се да инвестираме в създаване на специализирани кабинети за рехабилитация както в центровете за специална образователна подкрепа, така и в училища и детски градини. За да подпомогнем семействата, децата и учениците със сензорни проблеми, те ще ползват безплатно ресурсите, свързани с тяхното обучение“, заяви водачът на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район.

 


Приоритети на партия ГЕРБ за Старозагорски регион

Ще работим за:

  • По-висок стандарт на живот

Поемаме ангажимента до края на четиригодишния мандат минималната заплата да достигне 1000 лв., а средната – 2000 лв. Пенсиите на над 2 млн. пенсионери ще бъдат актуализирани всяка година.

  • Запазване на минно-енергийния комплекс „Марица-изток“ като гарант за енергийната ни независимост и съхраняване на работните места

Сформиране на експертно-научни екипи за подпомагане на работата на централите, при спазване на всички екологични стандарти. Проучване, оценяване и внедряване на технологични решения в централите за улавяне и съхранение на CO2 с цел запазване на производството на енергия от въглища.

  • Модерна образователна система. Старозагорски регион – център на технологично развитие

Преди четири години обещахме, че учителите ще получават достойно заплащане за труда си, а в училищата и детските градини ще бъдат въведени най-новите технологии. И днес това е факт.
Старозагорски регион има потенциал и ще се превърне в център за развитие на информационните технологии. Затова създадохме Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора, привлякохме Технически университет – София да подпомага обучението по IT в Тракийския университет. Стара Загора и Казанлък имат традиции в образованието в областта на математиката, физиката и компютърните науки, които ние ще развиваме.

  • Подкрепа за държавните и общинските болници. Прехвърляне на собствеността на АГ комплекса в Стара Загора от държавата на Общината
  • Създаване на нови индустриални зони и разкриване на 5000 работни места

Амбицирани сме да създадем в региона поне 5000 работни места и да не загубим нито едно съществуващо. Водим успешна политика по изграждане на индустриални зони в партньорство между община и държава, пример за което е Индустриална зона „Загоре“. Тази стратегия ще бъде реализирана и на територията на бившето летище до Стара Загора, като целта е да се запази сега съществуващата писта. Ще работим активно такъв тип зони да се развият край Казанлък и Чирпан.

  • Стартиране на изграждането на тунела под Шипка

Тунелът под прохода Шипка е един от приоритетите, заложени в Националната ни програма. Реализацията на този дългоочакван мащабен проект ще има пряко отражение върху икономиката и развитието на Старозагорска област.

  • Инфраструктура: пътят Стара Загора – Чирпан, Стара Загора – Нова Загора, разширение на отсечката от автомагистрала „Тракия“ до Стара Загора
  • Програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради ще продължи

Очакванията са да бъдат обновени над 2000 блока в цялата страна, като по този начин още 120 000 български семейства ще живеят в модернизирани домове. За първи път ще бъдат санирани и над 2000 еднофамилни къщи.

  • Утвърждаване на Старозагорски регион като привлекателна дестинация за културно-исторически и балнеотуризъм

 

 

krasimir valchev lista gerb stara zagora

glasove

www.infoz.bg  www.infoz.bg (Платена публикация)

На подобна тема