ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ произведе повече от 12% от електроенергията в страната за първата половина на 2022 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е осигурила 12,3% от общо произведената в страната електрическа енергия за периода 1 януари – 30 юни 2022 г. Произведеното количество е достатъчно да покрие средното потребление за 6 месеца на над 1 300 000 български домакинства – почти половината жители на страната, съобщиха от американската централа. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ продължава да инвестира в мерки за опазване на околната среда и напълно покрива изискванията на европейското законодателство.

От 12 години централата защитава успешно сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди - OHSAS 18001:2007) и вече отбелязва над 16 милиона човекочаса работа без инциденти.

„Централата ни е важна част от електроенергийната система на страната и има съществена роля както в моменти на високо потребление, така и за стабилната работа на системата. И през последната половин година доказахме това, осигурявайки надеждна и достъпна електрическа енергия за бита и бизнеса“ - заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

На 20 юни 2022 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна годишния планов ремонт на мощностите си, който гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон, когато натоварванията са традиционно по-големи заради ниските температури и високото потребление на електроенергия.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

TEC CG Maritsa East 3

www.infoz.bg  www.infoz.bg


Живко Тодоров: „Ще бъдем безкомпромисни с качеството на възстановяване на инфраструктурата след ремонта на „Водоснабдяване и канализация“. Имаме много забележки по изпълнението на дейности от ВиК проекта, който се изпълнява в Стара Загора. В непрекъснат диалог сме с дружеството, за да коригираме проблеми при възстановяването на улиците. Тази наша борба ще продължи, докато не видим добър краен резултат.“


Koledna elha

новини в сайта RSS емисия facebook twitter youtube subscribe ilko gruev Четете в Telegram Viber infoz.bg в Гугъл новини

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber

 

На подобна тема