Изстраданите проекти в Община Мъглиж

Изстраданите проекти в Община Мъглиж

Ръководството на Община Мъглиж отчете изминалата 2017 г. като най-неуспешната в рамките на 6-годишното си управление. Основната причина за това е отсъствието на европейски средства, поради липсващи или трудни за реализиране европейски програми.

Общини като Мъглиж са с малък бюджет и основен донор на финансови средства е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) към Държавен фонд “Земеделие”, което ги прави силно зависими от ритмичното и коректно постъпване на европейски средства. Това е основният финансов инструмент на общинска администрация в решаването на проблемите на хората. Липсата на децентрализация и създаване на условия на финансова независимост на общините, допълнително утежнява фискалния дефицит и ограничава възможността за предприемане на широк набор от мерки в борбата с ежедневните проблеми на хората, съобщиха от ръководството на Община Мъглиж.

Изминалата 2017 г. беше белязана с неуспех при кандидатстването с два изключително важни инфраструктурни проекта, които щяха да подобрят в значителна степен инфраструктурната визия на общината. Първият проект е за рехабилитация на около 11 километра общинска пътна мрежа, на обща стойност около 6 милиона лева, а вторият проект е за рехабилитация на около 3,2 километра улична мрежа в регулация, включваща тротоари и бордюри, на обща стойност около 2 милиона лева.

За жалост, около 30 дни след входиране на проектите в Държавен фонд „Земеделие”, бяха променени част от задължителните условия от Наредбата за ранкиране (точкуване) на проектите, което на практика доведе до невъзможност за финансиране на тези стойностни проектни предложения, казаха още от Общината. Във връзка с това Община Мъглиж заведе две съдебни дела срещу Държавен Фонд „Земеделие”. Първият съдебен иск е срещу мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните и е в Софийски административен съд. Вторият съдебен иск – във Върховен административен съд (ВАС) – е за неправомерна промяна на част от задължителните тълкувания на Наредбата за ранкиране на проектите.

Първият съдебен иск претърпя юридически неуспех, поради тълкуването му като неправомерен от страна на Старозагорски административен съд и в последствие от ВАС – София. „Странно, но факт! Преди около три години ръководството на Община Мъглиж, попадна в подобна ситуация. Подобен съдебен иск беше уважен както от Старозагорския, така и от Върховния административен съд и крайният резултат от това съдийско решение са двете прекрасни читалищни сгради в с. Дъбово и в с. Тулово на обща стойност около 650 хиляди лева – коментират от администрацията на Община. – Искрено се надяваме, че съдебният иск във Върховния административен съд, ще бъде уважен и от висшите магистрати, което ще даде възможност на общинска администрация да реализира два наистина отговарящи на наредбата на Държавен фонд „Земеделие” проекта”.

През изминалата 2017 г., общинското ръководство успя да извоюва 787 хиляди с ДДС за подмяна на 3,7 км водопроводна мрежа в с. Тулово по програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Съгласно проведената процедура за избор на изпълнител, строително-монтажните ремонти трябва да приключат на 7 март 2018 г., ако метеорологичните условия са благоприятни и дадат възможност за непрекъснатост на производствения процес.

Важен проект, получил реализация през изминалата 2017 г., е „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере – втори етап – изграждане на две стоманобетонни стени: от дясно с дължина 150,40 м., от ляво с дължина 40,20 м. и облицоване на прилежащото дъно.” На практика вторият етап в реализацията на този проект сведе до минимум възможността от наводнение на около 30 – 35 къщи в района.

„Трудностите през изминалите години няма да демотивират служителите на общинска администрация, които ще продължат целеустремено, експертно и чисто човешки да помагат в решаването на проблемите на хората. Искрено се надяваме, че през настоящата 2018 г. Община Мъглиж ще работи в условия на синергизъм и партньорство с всички държавни институции, за да се приключи порочния кръг в малките общини, а именно – силно изразени миграционни процеси, отвратителна инфраструктура, прогресивно обедняване на хората и ескалация на конвенционалната (битова) престъпност” – заявиха от ръководството на Община Мъглиж.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема