Община Мъглиж обявява свободно работно място за медицинска сестра или фелдшер - с детски профил

Община Мъглиж обявява свободно работно място за медицинска сестра или фелдшер - с детски профил. Работното място е в село Ягода - в детска градина „Първи юни” и Основно училище „Христо Ботев”.

maglizh gerbОсновни отговорности: обслужване на деца и ученици в детско или учебно заведение.

Условия при наемането: трудов договор, 8 часов работен ден

Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, придобита професия.

Допълнителни изисквания: организаторски умения, комуникативност, отговорност, умения за работа с деца и ученици, умения за работа в екип.

Месторабота: село Ягода.

Трудово възнаграждение: 600.00 лева.

За повече информация: Общинска администрация на град Мъглиж, площад „Трети март” № 32, тел: 04321/ 33-01 | www.maglizh.bg

Теми:
5 oktomvri stara zagora
 
StaraZagora parkove