Община Мъглиж обявява вакантна длъжност за Старши специалист „Устройство на територията”

Община Мъглиж обявява вакантна длъжност за Старши специалист „Устройство на територията”. Необходимо е кандидатите да имат завършено образование със една от следните специалности: строителен инженер, архитект или строителен техник.

maglizh gerbСпецифични изисквания за заемане на длъжността:

  • Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояване на поземлените имоти и всички дейности по устройството на територията в компетенциите на общинска техническа служба по административно-техническо обслужване на физически и юридически лица.

Професионална област: строителство и архитектура (всички специалности). Минимум 1 година.

Допълнителна квалификация: Компютърни умения – MS Office (Excel и Word – добро ниво), работа с интернет, способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:  опит в изготвянето на документация на процедури по Закон за устройство на територията и Закон за кадастъра и имотния регистър; общи познания в сферата на строителството и правото.

Възнаграждение: Стартова заплата 700 лева.

За повече информация: Деловодството на общинска администрация гр. Мъглиж, площад „Трети март” № 32, тел: 04321/33-01 | www.maglizh.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24