Живко Тодоров: Инвестиции за 150 млн. лева ще осигурят над 1500 нови работни места в Индустриална зона „Загоре“

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и екипът му направиха отчет на дейността на Общината през 2022 г., на 28 ноември в Културен център „Стара Загора“. „Този мандат не е лесен, защото започна с поредица от кризи. Началото им беше поставено през 2020 г. с пандемията от ковид. В резултата на политиката на Общината да бъде в помощ на бизнеса, който силно пострада от въведените ограничения, се лишихме от доста приходи от такси“ – припомни Живко Тодоров.

zagore ind zone

Той добави, че след това големи затруднения причини инфлационната криза.

„Независимо от това успешно приключихме редица големи проекти без да се налага да увеличаваме средствата за тях. Има забавяне на дейностите по асфалтиране заради отказа от договора на фирмите. Избрани са нови изпълнители и ще направим всичко възможно да компенсираме сроковете“ – увери кметът на Стара Загора.
Той посочи, че въпреки всички неблагоприятни обстоятелства, през последните 11 години данъците и таксите в общината не са увеличавани, за да не бъдат допълнително натоварени финансово хората и бизнесът.

„В продължение на четири години работихме усилено за привличане на инвеститори в Индустриална зона „Загоре“ и резултатът е налице. Останаха свободни едва три терена. Всички останали са продадени и ще бъдат направени инвестиции в размер на 150 млн. лева, в резултат на които ще се разкрият над 1500 нови работни места“ – съобщи Живко Тодоров.

През последните две години бяха изцяло обновени Зоопаркът, Летният театър, Станционната градина, сградите на Средно училище „Васил Левски“ и Средно училище „Христо Ботев“, ул. „Капитан Петко войвода“ беше разширена и цялостно ремонтирана. До 6 месеца поетапно ще бъдат доставени 33 нови електрически автобуса, които са произведени в Испания и са сред най-добрите в света.

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема