232 студенти се дипломираха в Медицинския факултет при Тракийски университет

В Културен център – Стара Загора се състоя тържествено връчване дипломите на Випуск 2022 на Медицински факултет на Тракийски университет. На него присъстваха ректорското ръководство на учебното заведение, деканското ръководство на Медицинския факултет, деканите и директорите на всички структурни звена на университета, заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова и заместник областният управител на Стара Загора Стоян Стоянов.

През 2022 г. в Медицинския факултет се дипломират общо 232 студенти. От тях 94 са студенти със степен магистър по специалност „Медицина“, със среден успех 4,69.
60 са български студенти, със среден успех 4,71, а 34 са чуждестранни студенти, от които 28 обучавани на английски език, със среден успех 4,72 и 6 обучавани на български език със среден успех 4,34.

Дипломират се и студентите със степен бакалавър от специалностите: „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистенти”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Социални дейности“, „Управление на здравните грижи“ и „Организация и управление на социалната сфера“.

За втора година в Медицинския факултет се дипломират студентите със степен магистър по специалност „Здравен мениджмънт“.

„Желая ви с гордост и достойнство да упражнявате професията, която сте избрали! Постигайте успехи, а вечер, прибирайки се в къщи винаги намирайте подкрепата и уюта на семействата си! И никога не забравяйте най-важния урок – Бъдете хора! – каза в приветствието си деканът на Медицинския факултет доц. д-р Юлиан Ананиев.

diplomirane

diplomirane 1

diplomirane 2

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема