„Берое” с юбилейна емблема по случай 100 години организиран футбол в Стара Загора

Професионален футболен клуб „Берое” – Стара Загора ЕАД представя своята юбилейна емблема по случай 100 години организиран футбол в Града на липите, поетите и правите улици.

Юбилеят, който минава под наслова „100 години СВЕТЪТ Е БЕРОЕ“, ще има своята кулминация на 6 май 2016 година. Както е известно  6 май 1916 година се счита за начало на организирания старозагорски футбол, чиито традиции през 1959 година наследява обединеният спортен клуб „Берое“ с официалния си учредителен документ от събранието на 19 март 1959 г. На 6 май започват редовните занимания на футболната чета към туристическо дружество „Верея“.

Юбилейната емблема обединява в себе си най-добрите елементи от досегашната емблема на клуба. С три кули в горната част, стилизира буквата „Б“ и има в себе си геометрични бразди, свързващи я със Стара Загора.

Тя има два варианта – позитив със зелени бразди и негатив с бели. Емблемата трябва да се използва в своя вариант позитив или негатив, тъй като ширината на линиите е различна заради оптически корекции за четимостта.

В пълния си вариант логото притежава и текст „БЕРОЕ“ изписан над нея с геометричен шрифт с напълно кръгла следа на буквата „О“ в унисон с геометрията на емблемата. Текстът придава класическо излъчване, с изразена конотация на тържественост (завършен кръг, цикличност, главни букви).

Емблемата може да се използва в двата й варианта, като се набляга на този с текста „Берое“.

ПФК "Берое" – Стара Загора ЕАД откри дарителска сметка по повод предстоящия юбилей „100 години организиран футбол в Стара Загора“ през 2016 г. Всеки, който има желание да спомогне финансово за тържествата може да внесе желаната сума на следната сметка:

Societe Generale Експресбанк
титуляр по сметка: Професионален футболен клуб "Берое" – Стара Загора ЕАД
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG24TTBB94001526995876

Набраните средства ще бъдат използвани единствено и само по повод вековния юбилей.

Всички дарители са освободени от банкова такса.

Юбилейна емблема на Берое

infoz autor www.infoz.bg (по информация на www.beroe.bg)