Дари за защита на жени, пострадали от насилие!

Сдружение “Самаряни” - Стара Загора провежда ежегодно информационна кампания в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”. Тя започва на 25 ноември – Международния ден за премахването на насилието, основано на пол.

Кампанията продължава до 10 декември – Международния ден за правата на човека.

violence against womenОт 13 години сдружението работи по проблема домашно насилие. Още през 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. От 2004 до края на 2015 година 543 жени и деца са преминали през Кризисния център, а от началото на 2016 г. до момента подкрепа и услуги получават 9 жени и 9 деца.

В рамките на кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, Сдружение “Самаряни” стартира нова дарителска инициатива – Дари за “Защита на жени, пострадали от насилие”. Тя апелира за набиране на средства за оказване на юридическа подкрепа на онези, които няма към кого да се обърнат, след като са срещнали насилието по пътя на живота си и са го търпели дълги години от безсилие и усещане за безпомощност.

Информационната кампания ще популяризира активно и горещата телефонна линия в помощ на пострадалите от насилие - 042 641111, на която от началото на годината са консултирани 108 души, както и услугите в региона, които се предлагат на пострадалите от насилие - основно Кризисен център „Самарянска къща” и действащата към него „Приемна за подкрепа”.

Даренията се набират по дарителската сметка на Сдружение “Самаряни” в УниКредит Булбанк АД - клон Стара Загора
IBAN: BG83UNCR70001520533134
BIC: UNCRBGSF
основание: ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие.

www.infoz.bg

Теми: