Планът за Бедечка ще бъде представен на обществено обсъждане

Най-трудното решение, което Общински съвет - Стара Загора взе през 2016 г., е преразглеждането на Общия устройствен план в частта му за Бедечка. Това съобщи за www.infoz.bg председателят Емил Христов.

emil hristov copy"Дадохме възможност на кмета Живко Тодоров да започне работа по изработването на Подробен устройствен план, който ще позволи запазването на територията като зелена зона. Той вече е готов и ще бъде представен на публично обсъждане. Искам максимално повече граждани на Стара Загора да участват в публичното обсъждане, защото трябва правилно да изберем най-удачното решение, което да не бъде продиктувано от емоции" - каза Емил Христов.

След това предстои предложението да бъде разгледано на заседание на Общинския съвет.

Има наложен мораториум за строителство в Бедечка, но забраната не засяга издадените преди това разрешения за строителство, уточни председателят на Общинския съвет Емил Христов.

Венета Асенова | www.infoz.bg