3% от имащите право са гласували до 10 часа на референдума за „Бедечка” в Стара Загора

В община Стара Загора гласуването на местния референдум за „Бедечка” започна нормално. Всички 204 секции отвориха в 7:00 часа. Гласуването приключва в 20:00 часа, ако има хора пред секциите ще продължи до 21:00 часа.

Общият брой на имащите право на глас е 143 172 души. От тях 127 914 са гласоподавателите в града и 15 224 в селата на територията на общината.

Към 10:00 часа избирателната активност в общината е 3,153 %, гласували са 4 515 души.

С решение на Общински съвет Стара Загора, за 18 юни 2017 г., е насрочен местен референдум с въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Ив. Вазов“, от север – алеята към предприятие „Труд“ и от юг – ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

За да има решение на зададения въпрос, трябва да гласуват поне 40% от имащите право на глас 143 172 души.

bedechka stara zagora referendum

www.infoz.bg

Теми: