Академията за ранно детско развитие "Бобче Топче" навършва две години

Академията за ранно детско развитие "Бобче Топче" ще отбележи 2 години от своето създаване на 6 октомври от 18:30 часа на ул. "Х.Д. Асенов" в Стара Загора. Тя е лицензирана от Тракийския университет институция за образование, консултации и терапия.

BobcheTopche LOGOТова е организация, която предоставя програма за развитие на детето от утробата на майката, през новородено до предучилищна възраст.

Нейната мисия е заедно с родителите да променим установените стереотипи и остарелите възгледи, създаващи проблеми при отглеждането, образованието и най-вече разбирането на собствените ни деца.

Професионалистите от "Бобче Топче" стимулират и развиват емоционалната интелигентност, спонтанността и креативността на децата. Те им помагат да регулират емоционалните си преживявания, да разбират и преразглеждат своите взаимодействия с другите, да намират и опитват различни решения. Когато децата израстват в среда, в която се говори за чувствата, емоциите, причините за поведението, те развиват себеувереност, усещане за собствена ценност, себеуважение. Чрез играта децата при нас развиват и социалните си умения – да отстояват себе си и своите граници, емпатия, откритост, инциативност, разрешаване на конфликти.

Основател и главен мениджър на Академията е гл. ас. д-р д-р Гергана Тодорова-Маркова.

www.infoz.bg

На подобна тема