Сдружение Самаряни прилага терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие

Сдружение "Самаряни" прилага терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие

Сдружение "Самаряни" - Стара Загора ще представи новата терапевтична програма, която прилага за работа с деца за справяне с насилие, на 19 октомври от 10:30 до 12:30 часа в зала 2 на Общината.

Сдружение „Самаряни“ работи в продължение на 14 години по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

Все по-често в своята дългогодишна практика специалистите от Кризисния център попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.

Екипът на Сдружение “Самаряни” споделя убеждението, че обединяването на усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата насилие, би довело до подобряване на сътрудничеството и механизмите на взаимодействие в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие деца. Ще бъдат организирани терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!” и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

По време на срещата ще бъдат обсъдени възможности за сътрудничество, както и механизми за взаимодействие с местните институции, имащи отношение към темата. В срещата ще участват представители от Регионално управление на образованието - Стара Загора, Община Стара Загора, педагогически съветници от училищата, Дирекция "Социално подпомагане", Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Кризисен център “Самарянска къща”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и други заинтересовани страни.

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.

www.infoz.bg