Ремонтират училище "Железник" и две детски градини

Започва саниране на Средно училище "Железник" и Детска градина №58 и Детска градина № 1 „Звънче” в Стара Загора. Средствата са осигурени по оперативна програма "Региони в растеж". От 4 декември образователните институции ще бъдат пребазирани на нови адреси.

zheleznik394 ученици от 4-ти до 12-и клас от Средно училище „Железник” временно ще бъдат настанени в сградата на 11-о Основно училище „Николай Лилиев“. В сградата на 13-о Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, ще бъдат настанени за провеждане на учебни часове 240 ученици от 1-ви до 3-ти клас.

Малчуганите първа и двете втори групи от Детска градина № 1 „Звънче“ временно се преместват в Детска градина № 24 „Радост“. В Основно училище „Георги Райчев“ ще бъдат настанени децата от трета и четвърта група, а яслената група отива в детска ясла „Боровец“.

Децата от трета А и първа А и Б групи от Детска градина № 58 „Звездица“ ще бъдат временно преместени за срока на ремонта в сградата в ДГ № 31 „Слънце“. В ДГ № 34 „Райна княгиня“ – ще бъдат яслена група, втора А, четвърта А, в ДГ № 68 “Патиланско царство“ – трета Б и втора А, както и във филиала в село Богомилово – смесена група.

„Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров лично се ангажира с осигуряване на подходящ график на обществения транспорт за извозване на учениците от СУ „Железник” - информира зам.-кметът Иванка Сотирова. От понеделник автобусите по линии № 3 и № 8 ще тръгват от спирката пред Второ районно управление „Полиция” в кв. „Железник” сутрин в 7:35 часа и ще водят учениците до 13-о Основно училище. В 17:00 часа те ще тръгват от 13-о Основно училище в посока кв. „Железник”.

Учениците, които ще пътуват до 11-о Основно училище могат да ползват тролейбусни линии № 1, 26 и 36, както и автобусни линии № 13, 3 и 8. Всички учащи трябва да бъдат снабдени с карти за градския транспорт, които струват 10 лв. на месец.

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема