Кметът Живко Тодоров: Водим разговори с пет компании за индустриална зона „Загоре”

За нас основна цел е да напълним индустриална зона „Загоре“ с бизнес и да дадем начало на разширяването ѝ, защото това, което се случва в комплекса „Марица-изток“ ни кара да мислим за 30 години напред.

Това каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров на дискусията „Среща на бизнеса в Стара Загора и региона“.

Стара Загора се отличава с това, че работната заплата е висока и безработицата е ниска. Затова трябва или да се привлече работна ръка отвън, или да се повиши конкуренцията отвътре, което ще доведе до ръст на заплащането. Трябва да се търсят инвеститори, чиито производства са с висока принадена стойност. Вече се водят разговори с пет компании, очаква се Общинският съвет да приеме Подробен устройствен план (ПУП) на индустриалната зона и след това да се определят терените. В момента индустриалната зона има 115 дка, но има подготовка за още 110 дка. Там обаче няма да се няма да се допускат фирми, чието производство замърсява околната среда.

По думите на кмета, икономиката на един град е сърцето на неговия организъм и от него зависи развитието му. Общината е изцяло зависима от данъците, които плащат бизнесът и гражданите. Колкото повече бизнес има на територията на една община, толкова повече данъци, съответно инвестиции могат да се правят. „Затова за нас е важно да поддържаме добър диалог с бизнеса, да имаме инвестиции, да диверсифицираме икономиката на Стара Загора“ - каза още Живко Тодоров. Според него профилът на региона е интересен, има много бизнес. Отделно комплексът „Марица-изток“ е в непосредствена близост, а там работят много хора, много фирми са ангажирани с енергетиката. Заради новите тенденции в Европа, свързани с повишаване на цената на въглеродните емисии, се появяват определени проблеми, към които ръководството на Общината не може да бъде безучастно.

„Очаквам следващата година да има дерогация за въглищните централи, но подготвителната фаза трябва да започне сега“ - категоричен бе Тодоров. Според него професионалните гимназии в Стара Загора също трябва да бъдат реформирани, има идея да се оформи, заедно с бизнеса, една професионална гимназия, която да произвежда кадри нужни на местния пазар на труда.„Имаме вече разговори с министъра на образованието и науката, разговаряме с Клуба на работодателя и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Професионалните гимназии трябва да започнат да произвеждат кадри, от които има нужда бизнеса“ - каза още кметът.

Живко Тодоров съобщи още, че Община Стара Загора ще търси финансиране от Фонд на фондовете (ФМФИБ) за реконструкция на т. нар. Руски пазар в града, вече има готов проект и инвестицията ще се връща във времето в Общината.

По въпроса за публично-частното партньорство, което се разискваше по време на дискусията, Тодоров поясни, че са малко успешните примери, защото законодателството е пречка - инвеститорите искат облекчения, а държавата силно ограничава общините да ги дават. „Законодателството не позволява творчество и конкуренция. Необходима е политика, която наистина да е насочена към регионите“ - категоричен е кметът.

Бизнес форум в Стара Загора

www.infoz.bg  www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)