Цанка Ганева: Община Стара Загора е изпълнила всички процедури за поемане на дългосрочен дълг

Неправителствената организация „Антикорупционен фонд” сезира Агенцията за държавна финансова инспекция с аргумент, че има разминаване между посочването на вида на общински дълг и поемането му от страна на Община Стара Загора, обосновано като форсмажорно обстоятелство.

Неправителствената организациия атакува дългосрочния дълг в размер на 6,56 млн. лева, който Община Стара Загора пое през 2017 г. след направено обществено обсъждане. Причината е, че след съдебни дела на три инстанции, през миналата година 9 млн. лева на Община бяха блокирани. Ищци са „Пътстрой“ ООД - Стара Загора и „Интегрирани пътни системи” АД - София, като съдружници в ДЗЗД „Железник СЗ - 2011”. Първата фирма, представлявана от Сашо Желязков, има дял 95%, а „Интегрирани пътни системи“ АД - 5%.

Дружеството по Закона за задълженията и договорите „Железник СЗ - 2011” е избрано за изпълнител по европейски проект да реконструира и облагороди улиците в кв. "Железник". Договорът е за около 4,5 млн. лева без ДДС и е сключен от предишния кмет на Стара Загора проф. Светлин Танчев и след проведен конкурс. Дружеството печели обществената поръчка заради най-краткия посочен срок на изпълнение, който дава – едва 18 дни и трябва да фрезова и асфалтира около 9 километра улици. Крайната дата е 30 април 2012 г. и след нея Общината няма право, по силата на договора, да плаща за извършени дейности.

"От фактурата, която ни е предоставена, ние признахме 1,3 млн. лева за дейности, извършени до 30 април 2012 г. Договорът ни забранява да платим всичко останало след тази дата, защото се касае за привличане и управление на европейски средства и процедурите се контролират много строго" - заяви кметът Живко Тодоров на пресконференция, която даде на 8 август 2017 г., цитирана и от фондация Антикорупционен фонд.

Дружеството „Железник СЗ - 2011” завежда съдебен иск срещу Община Стара Загора на 12 октомври 2012 г., който е отхвърлен от Окръжен съд - Стара Загора през септември 2015 г., но след обжалване Апелативният съд в Пловдив и Върховният касационен съд се произнасят в полза на ищеца, който трябва да получи над 3,4 млн. лева плюс лихвите. Общината е осъдена да плати на дружеството исканата сума, но реално са ѝ запорирани 9 млн. лева. Дружеството има задължения към фалиралата по-късно Корпоративна търговска банка и Националната приходна агенция. Оказва се, че дни след заведеното дело срещу Общината за неизплатената по договора сума, ДЗЗД „Железник СЗ - 2011” е сключило цесия и вземането е прехвърлено на трето юридическо лице. В момента всяка от страните претендира, че тя трябва да получи сумата от 3,4 млн. лева плюс лихвите от 2012 г. до сега.
„За тази цесия Община Стара Загора не е била уведомена по надлежния ред, а чрез бивш служител на администрацията, без съответните входящи номера в деловодството. В деловодната система на Общината няма необходимите, заведени документи. Затова оспорваме блокирането на тези средства. Общината се е издължила по съдебното решение и на практика трябва да направи второ плащане за едно и също задължение, което сериозно затрудни изпълнението на поетите финансови ангажименти през 2017 г. към доставчиците на услуги. Текст в Закона за общинския дълг гласи, че форсмажорно обстоятелство е това събитие, което не може да бъде предвидено или предотвратено. В случая с двойното блокиране на общински средства за едно и също задължение е точно такова обстоятелство и това беше публично обсъдено” – заяви Цанка Ганева по повод констатацията на Антикорупционен фонд, че неблагоприятният изход от едно съдебно дело не може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство.

tsanka ganevaФинансовият директор на Общината припомни, че дългът беше поет с решение на Общинския съвет. След това е проведена процедура по правилата за избор на кредитна институция, като е избрана банката, предложила най-нисък лихвен процент.

Също така, според неправителствената организация, сезирала Агенцията за държавна финансовия инспекция, дългът трябва да е краткосрочен, а не дългосрочен. „Краткосрочният дълг е предназначен за попълване на недостига от оборотни средства и срокът му за погасяване е в рамките на 1 година. Част от ангажиментите ни бяха по инвестиционната програма, а с останалите средства бяха заплатени текущи ремонти. Освен това в частта инвестиции, дългът също е дългосрочен. Ние сме спазили изискванията на Закона за общинския дълг и сме запазили добро финансово състояние на Общината, за да не допуснем натрупване на дългове към изпълнителите и да изпълним поетите ангажименти, свързани с инфраструктура” – категорична е Цанка Ганева.

В съобщението на фондация Антикорупционен фонд има и фактологични неточности. Община Стара Загора и до днес води дело, за отпадне на запора върху средствата. Предстои решение на съда и не е коректно да се твърди, че делото е окончателно загубено. Също така обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта за модернизиране на кв. „Железник” не е от 2013 г., а от 2010 г., по време на мандата на проф. Светлин Танчев, като допуснатата грешка с годината може и да не е случайна.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg