Миньори и енергетици излизат на протестен митинг за запазване на работните места

Миньори и енергетици излизат на протестен митинг за запазване на работните места

Синдикалните структури на КНСБ в „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица изток 2” организират протестен митинг в Раднево. Той ще се проведе на 28 ноември от 10:00 часа пред административната сграда на въгледобивното дружество.

Миньорите и енергетиците настояват за запазване на всички работни места в двете държавни дружества, ясни и конкретни мерки за гарантиране работата на комплекса „Марица изток”. Според представители на синдиката, държавата ще плати емисиите на ТЕЦ „Марица изток 2” за една години, след това бъдещето на централата е неясно, а това ще се отрази и на мините.

„Министърът на енергетиката Теменужка Петкова потвърди, че ще присъства на митинга и очакваме от нея разписана позиция на България, която президентът Румен Радев ще представи на предстоящата среща на Конференцията по изменението на климата в Катовице, защото до момента тя не е публично оповестена” – заяви на пресконференция в Стара Загора председателят на Националната федерация на енергетиците Георги Петров. Той добави, че на форума са очаква допълнително затягане на ангажиментите, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение, което пряко ще рефлектира върху българската енергетика. В пресконференцията участваха още вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, председателите на КНСБ в ТЕЦ "Марица изток 2" Деян Дяков и в "Мини Марица-изток" Наско Митев.

По време на брифинга стана ясно, че на 30 ноември президентът Румен Радев ще проведе среща с президентите на КНСБ и КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов.

В комплекса „Марица изток” се произвежда 45% от електроенергията в страната и той не може да бъде заместен от други мощности, категорични са председателите на синдикални структури. Ако българските централи не получат дерогоция от Директивата за емисиите от промишлеността, ще бъде пагубно за енергийната система в страната.

От КНСБ настояват още за изработване на енергийна стратегия, с ясна визия до 2050 г.

На 28 април 2017 г. Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични техники за големите горивни инсталации, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влезе в изпълнение от 17 август 2017 г. - датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности, а след четири години за работещите инсталации. Приетият документ въвежда нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. Освен предприятията, разположени в Източномаришкия комплекс, на територията на страната ще бъдат засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на електроенергия, снабдяват с топлинна енергия. Централите у нас кандидатстваха за получаване на така наречената дерогация от директивата, която ще им позволи да спазват досега разрешените норми за по-дълъг период по време. Решение по въпроса към този момент няма.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg 

На подобна тема