Качеството на въздуха в Стара Загора продължава да се подобрява

Качеството на въздуха в Стара Загора продължава да се подобрява

За втора поредна година през 2018 г. на територията на Стара Загора няма отчетени превишения на установените норми за нито един от показателите за качество на атмосферния въздух, в резултат на изпълнението на разнообразните мерки, насочени към намаляването на фините прахови частици.

Те са заложени в Актуализираната програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и достигане установените норми на територията на града. Особено осезаемо е подобрението на качеството на атмосферния въздух по отношение на проблемния за всички големи градове показател фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона (ФПЧ10).

Това беше отчетено днес по време на проведеното заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора, съобщиха от пресцентъра.

Програмният съвет включва представители на общинската администрация, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, Тракийски университет, Търговско-промишлена палата, Сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР, „Зелени Балкани“ и екологични неправителствени организации.

През 2018 г за град Стара Загора са регистрирани само 6 денонощия със стойности на фините прахови частици над 50 µg/m3, при допустими на годишна основа 35 денонощия. Ниските денонощни нива на фини прахови частици през 2018 г. формираха и най-ниската от години назад стойност на средногодишната концентрация на показателя. Средногодишната стойност на фините прахови частици през 2018 г. е 22,24 µg/m3, което е 1,8 пъти по-малко от допустимата годишна концентрация от 40 µg/m3.

Тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсителя фини прахови частици се запазва и за началото на новата 2019 г., отчитат експертите от Общината.

www.infoz.bg  www.infoz.bg