Санкционирани са нарушители на обществения ред, записани от камери

Санкционирани са нарушители на обществения ред, записани от камери

Установени чрез видеозаписи и санкционирани са първите нарушители на обществения ред в реконструирания парк „Митрополит Методий Кусев“. Чрез монтираните камери бяха разпознати извършителите на няколко нарушения и посегателства върху новоизградената инфраструктура.

Регистрираното от видеокамерите навлизане на автомобили в затревената територия от парка, близо до шадравана „Жабките“, където беше увредена новоизградената поливна система и унищожени затревяването и посадените храсти, доведе до установяване на извършителите и санкционирането им, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Видеокамерите помогнаха да бъде открит гражданин, който се беше изгубил на територията на парка. Чрез тях беше разпознат и санкциониран мъж, който храни бездомни животни в района на параклиса „Св. Теодор Тирон“, чрез което е създавал условия за увеличаване на броя им там. В резултат на реализирания от Община Стара Загора проект за реконструкция на парка, известен като Аязмото, бяха монтирани 130 камери за видеонаблюдение, които записват информация 24 часа в денонощието, включително в тъмната част от него. Записите се пазят в Центъра за градска мобилност и при необходимост може да бъде извършена справка.

В резултат от постъпващи на горещия телефон 0800 15737 сигнали на граждани за извършени нередности на територията на парка, се правят справки от видеозаписите, което помага на инспекторите в Общината да бъдат установени и съответно санкционирани нарушителите на обществения ред.

www.infoz.bg  www.infoz.bg