Стара Загора ще бъде домакин на национална среща на експерти по образование

Национална среща на общинските експерти по образование ще се проведе в Стара Загора от 20 до 22 март в комплекс „Мериан палас“. Форумът се провежда за шеста година и се организира от Националното сдружение на общините. Целта е широк кръг заинтересовани страни да дискутират всички актуални въпроси и проблеми.

Те са свързани с отговорностите на общините за провеждането на интегрирана политика по отношение на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

documentВ програмата е предвидено и превърналото се в традиция представяне на добри практики от общината домакин с организирано посещение на образователни обекти, което ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по ключови за образованието и общинските ангажименти в тази сфера теми.

На 20 март Община Стара Загора организира посещение на образователни обекти за представяне на добри практики. Гостите ще разгледат Детска градина №10 „Светлина“, Основно училище „Кирил Христов“ и Международния младежки център, и ще се запознаят с образователните инициативи, които провеждат.

Форумът продължава в четвъртък с пленарна сесия „Качествено образование за всяко дете – актуалните приоритети“. В нея ще участват: Лилия Христова, председател на комисията на НСОРБ по образованието, младежта и спорта, Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Янка Такева, председател на синдиката на българските учители, представители на Агенция за социално подпомагане (АСП).

Финансиране на общинското образование участниците ще дискутират с Дима Коцева, началник на отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ в Министерството на образованието и науката.

www.infoz.bg  www.infoz.bg